Handelsbetingelser

1a. Afhentning

Hvis du ved bestilling vælger afhentning sørger du selv for at hente din mad til det oplyste tidspunkt, Kini Kini fraskriver sig ethvert ansvar ifht. madens kvalitet, forsinkelse med tilberedning, fejl på ordren mm, dette er ene og alene restaurantens ansvar, og denne skal kontaktes direkte hvis der er reklamationer på ordren. Restaurantens kontaktoplysninger oplyses ved bestilling.

 

1b. Levering

Kini Kini sørger for formidling af bestillinger af mad fra restauranten, og forestår selve leveringen af maden fra restauranten til kunden. Såfremt der opstår forsinkelse, bedes henvendelse rettet direkte til Kini Kini tlf 23 44 00 65. Vi forbeholder os dog altid retten til at levere +/- 15 minutter ifht. den tid maden er bestilt til.

 

I særlige tilfælde hvor trafikale eller vejrmæssige forhold, demonstrationer o.lign. gør sig gældende kan levering af det bestilte blive væsentligt forsinket. Dette anses som værende situationer som er ude af vore hænder, men vi sørger selvfølgelig for at informere i den grad vi har mulighed for det, og tilstræber levering så hurtigt forholdene tillader det.

 

2. Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på mad fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Umiddelbart efter bekræftelse af ordren går maden i produktion, og vi kan ikke annullere denne hos restauranten. Såfremt kunden måtte ønske stadig ikke at modtage det bestilte, kan vi stadig opkræve fuld betaling for det bestilte. Det er kundens ansvar stedse at sørge for at de informationer der afleveres ifbm. bestillingen er korrekte, det være sig navn, adresse samt telefonnummer. Såfremt vi ikke kan levere pga. mangelfuld adresse, og/eller forkert eller ukomplet telefonnummer, forbeholder vi os retten til at køre fra den oplyste adresse igen, og der vil stadig blive trukket betaling for ordren. Maden vil herefter blive kasseret.

 

3. Fejl og mangler

Ved modtagelse af maden kontrolleres for fejl, mangler eller eventuelt manglende retter, og evt. reklamation skal rettes til Kini Kini. Kini Kini tilstræber, at hjemmesiden fungerer optimalt, men Kini Kini kan ikke garantere, at hjemmeside samt telefon- og mailsystemer til enhver tid er fejlfrit og i drift. Såfremt der opleves fejl- og driftforstyrrelser, kan Kini Kini altid kontaktes på eat@kinikini.dk

 

4. Betaling

Alle priser er i DKK og inkl. moms. Betaling foregår enten via kontoordning (kun virksomheder), ved betaling via kreditkort. Der kan bl.a. betales med Dankort og VISA-Dankort. Ved betaling med kreditkort, trækkes pengene først når maden er leveret.

DankortVisaVerified by VISA

 

5. Misbrug og chikane

Ved misbrug eller mistanke om misbrug forbeholder Kini Kini sig retten til at undlade at videreformidle en bestilling uden varsel. Derudover forbeholder Kini Kini sig ret til at bryde eventuel anonymitet, såfremt en bestilling gennemføres uden en gyldig betalende modtager.

 

6. Persondata

Kini Kini er ansvarlig for indsamling og håndtering af data, dine oplysninger bliver aldrig videregivet til andre parter.